Canisterapie a její využití: fyzioterapeutická centra, ústavy pro psychicky a mentálně postižené, psychiatrická centra, postraumatická centra, domovy pro seniory, dětské domovy aj… Náplní práce je polohování profesionálně vycvičenými certifikovanými psy se speciální zkouškou.