• Poskytujeme canisterapeutické služby potřebným institucím: nemocnice, domovy pro seniory, ústavy pro duševně nebo tělesně indisponované děti a dospělé, dětské domovy, postraumatická centra
  • canisterapeutické semináře: příprava psa a psovoda pro budoucí práci canisterapie, praktická výuka k  vykonání zkoušky.
  • besedy pro školky a školy 1 stupně: jak pes působí v životech lidí (pomocníci, záchranáři, stopaři…aj.) s praktickými ukázkami, základní chování ke psům…aj

Pro poskytnutí našich služeb mne prosím kontaktujte na uvedeném telefonním čísle