• Poskytování canisterapeutických služeb
  • canisterapeutické semináře
  • besedy pro školy a školky

Pro poskytnutí našich služeb mne prosím kontaktujte na uvedeném telefonním číslem