Co je Canisterapie? Ojedinělá metoda pozitivního psychosociálního a fyziorehabilitačního působení na potřebné osoby, prostřednictvím speciálně vycvičeného a odborně vedeného psa.

Využití: ústavy pro psychicky, mentálně nebo fyzicky postižené, domovy pro seniory, psychiatrická, postraumatická a terapeutická centra, dětské domovy. Semináře a programy o canisterapii pro školky a školy.

Canisterapie je rozdělená podle využití na:

AAA – Animal Assited Activities (činnost podporovaná zvířaty)

  • Přítomost canisterapeutického psa v zařízeních. Hlazením od klientů plní pes funkci relaxace a na druhé straně svojí vyrovnanou energií a přiměřenou aktivitou motivuje k určité akci a pohybu.

AAT – Animal Assisted Therapy (asistovaná terapie)

  • pomocná rehabilitační metoda, při níž je pes polohován k ležícímu klientovi v rámci jeho fyzického stavu a schopností. Zde je vždy potřeba přítomnost zdravotního personálu, který zná diagnózu klienta.

AAE – Animal Assisted Education (vzdělávání za pomoci zvířat)

  • Program s canisterapeutickými psy pro pedagogické instituty předškolních a školních dětí, kde se dozví zajímavosti z psího světa a jak komunikovat správným způsobem se psem. Vedeno formou hry.