Ojedinělá metoda pozitivního psychosociálního a fyziorehabilitačního působení na potřebné osoby, prostřednictvím speciálně vycvičeného a odborně vedeného psa.