Canisterapeutický seminář (září 2021) max. počet účastníků je 20.

Propozice a přihlášky budou přidány do konce června.

Canisterapeutický seminář (květnový kurz 2019 canisterapie je již naplněný) – více informací