Canisterapeutický seminář(květnový kurz 2019 canisterapie je již naplněný) – více informací